Cài đặt tài khoản

Hướng dẫn tích hợp cửa hàng Woocommerce
Để thực hiện kết nối và đồng bộ đơn hàng giữa Woocommerce và Geargag, bạn cần thực hiện 3 bước sau: Kết nối cửa hàng trên Woocommerce với Geargag Cài đặt...
Thu, 19 Tháng 11, 2020 at 10:36 AM
Hướng dẫn sync sản phẩm từ Geargag sang Shopify
Để sync sản phẩm từ Geargag sang Shopify, bạn làm các bước như sau: Bước 1. Kết nối Shopify và Geargag tại link:  https://seller.geargag.com/integrate/...
Mon, 9 Tháng 11, 2020 at 3:45 PM
Đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang Woocommerce
Để đồng bộ sản phẩm từ Geargag sang Woocommerce, bạn cần thực hiện các bước sau 1. Kết nối cửa hàng Woocommerce và Geargag Đi tới phần Admin > Integra...
Thu, 19 Tháng 11, 2020 at 10:24 AM
Kết nối và đồng bộ sản phẩm với ETSY
Để kết nối store ETSY và Geargag, bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: Đi tới phần https://seller.geargag.com/integrate/etsy > Chọn "+ Add new c...
Wed, 16 Tháng 12, 2020 at 4:40 PM