Cài đặt tài khoản

Tìm hiểu cách quản trị GearGag
Khi bạn đăng nhập vào trang quản trị Geargag, đầu tiên bạn sẽ được đưa đến trang tổng quan. Trang tổng quan Geargag hiển thị thông tin chi tiết doanh ...
Fri, 28 Tháng 8, 2020 at 6:04 PM
Cách liên kết tên miền của bạn với Geargag
Liên kết tên miền của bạn với Geargag có nghĩa là khi ai đó nhập URL tùy chỉnh của bạn vào trình duyệt web của họ, sẽ đưa họ đến cửa hàng Geargag của bạn. B...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 10:38 AM
Mời thành viên trong nhóm
Bạn có thể mời thành viên trong nhóm của mình vào trang Dashboard của Geargag mà không mất thêm một khoản phí nào  Truy cập Geargag Setting > Account để...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 10:01 AM