Cài đặt thanh toán

Nạp tiền - Topup
Để sử dụng dịch vụ trên Geargag, bạn cần có số dư khả dụng trên tài khoản (số dư hiển thị góc trên bên phải màn hình Topup) Bạn có thể sử dụng một trong 3 ...
Sat, 3 Tháng 4, 2021 at 10:31 PM
Gửi yêu cầu thanh toán lợi nhuận (Request Payout)
Để yêu cầu thanh toán Lợi nhuận khi sử dụng dịch vụ Payment Geargag, truy cập mục Billing > Payout Bạn có thể xem chi tiết lợi nhuận hàng ngày bằng vi...
Sat, 3 Tháng 4, 2021 at 10:48 PM
Chương trình Hoàn tiền & Nấc giá Fulfill trên Geargag
Từ tháng 9/2020, Geargag chính thức áp dụng chương trình Hoàn tiền (Cashback) & Nấc giá Fulfill cho các sellers tham gia nền tảng. Chi tiết nội dung ch...
Wed, 20 Tháng 1, 2021 at 7:35 PM
Quản lý thanh toán trên Geargag
Để thực hiện thanh toán và kiểm tra lịch sử thanh toán của cửa hàng trên tài khoản Geargag, người dùng có thể truy cập thông qua mục Billing từ thanh công c...
Sat, 3 Tháng 4, 2021 at 10:31 PM
Quản lý Hóa đơn trên Geargag
Với mỗi yêu cầu sản xuất hoặc vận chuyển, Geargag đều cung cấp hóa đơn thanh toán để bạn có thể dễ dàng đối soát và cung cấp thông tin trên các sàn thương m...
Sat, 3 Tháng 4, 2021 at 10:42 PM
Kiểm tra lịch sử thanh toán trên Geargag
Bạn có thể dễ dàng kiểm tra chi tiết các giao dịch (Topup / Thanh toán  hóa đơn Fulfill/ Refund / Phí hàng tháng ...)  trong mục Billing > History. Các ...
Sat, 3 Tháng 4, 2021 at 10:56 PM