Cài đặt thanh toán

Nạp tiền - Topup
Bạn không cần nạp tiền nếu chỉ sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn Fulfillment / Giao hàng. Tuy nhiên, bạn có thể đẩy nhanh quá trình thanh toán bằng cách đảm bảo b...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 11:04 AM
Thanh toán - Payout
Truy cập https://seller.geargag.com/payout để yêu cầu thanh toán cho phần Lợi nhuận khi sử dụng dịch vụ Payment Geargag Bạn có thể xem chi tiết lợi nhuận...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 11:11 AM
Chương trình Hoàn tiền & Nấc giá Fulfill trên Geargag
Từ tháng 9/2020, Geargag chính thức áp dụng chương trình Hoàn tiền (Cashback) & Nấc giá Fulfill cho các sellers tham gia nền tảng. Chi tiết nội dung ch...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 11:04 PM