Cài đặt thanh toán

Chương trình Hoàn tiền & Nấc giá Fulfill trên Geargag
Từ tháng 9/2020, Geargag chính thức áp dụng chương trình Hoàn tiền (Cashback) & Nấc giá Fulfill cho các sellers tham gia nền tảng. Chi tiết nội dung ch...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 2:02 PM
Quản lý thanh toán trên Geargag
1. Kiểm tra lịch sử thanh toán Để thực hiện thanh toán và kiểm tra lịch sử thanh toán của cửa hàng trên tài khoản Geargag, người dùng có thể truy cập thông...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 12:01 AM
Quản lý Hóa đơn, Nạp tiền (Topup) và Thanh toán trên Geargag
1. Top Up Để sử dụng dịch vụ trên Geargag, bạn cần có số dư khả dụng trên tài khoản (số dư hiển thị góc trên bên phải màn hình Topup) Vào mục Settings ...
Tue, 6 Tháng 7, 2021 at 2:49 PM