Theo dõi & Phân tích số liệu

Tìm hiểu về Product feed
GearGag đã xây dựng tính năng Product Feed nhằm hỗ trợ việc tạo các feed cho sản phẩm để có thể đăng lên các kênh bán hàng như là Facebook & Google Ads.
Wed, 20 Tháng 11, 2019 at 4:39 PM
Công cụ Boost Upsell - Chiết khấu theo số lượng
Chiết khấu theo số lượng là một ưu đãi dành cho người mua dẫn đến giảm chi phí trên một đơn vị hàng hóa hoặc nguyên vật liệu khi mua với số lượng lớn hơn. N...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 4:31 PM
Cách tạo đánh giá cho sản phẩm trên Geargag
1. Các bước thực hiện 2. Cách thực hiện Cách 1: Bước 1: Click vào link https://seller.geargag.com/product-reviews Bước 2: Bấm vào nút  Bước 3: Điề...
Fri, 18 Tháng 12, 2020 at 9:56 AM
Tạo Feed sản phẩm cho Google Merchant Center
Tạo Feed sản phẩm cho Google Merchant Center Geargag xây dựng tính năng Product Feed nhằm hỗ trợ người dùng tạo feed cho sản phẩm để có thể đăng lên các kê...
Mon, 29 Tháng 3, 2021 at 3:02 PM
Công cụ Boost Upsell - Manual Upsell
"Manual Upsell" nên được sử dụng nếu bạn muốn tăng doanh số của một loạt sản phẩm cụ thể. Bạn sẽ có thể liên kết thủ công chúng với những sản phẩm...
Mon, 31 Tháng 8, 2020 at 4:42 PM