Gửi yêu cầu vận chuyển trong Geargag Shipment

Tạo yêu cầu vận chuyển trong Geargag Shipment
Với dịch vụ vận chuyển của Geargag, bạn có thể gửi hàng xuyên quốc gia tới tận tay khách hàng một cách nhanh chóng & tiết kệm. Truy cập https://seller...
Mon, 1 Tháng 2, 2021 at 3:28 PM
Cách tính thời gian vận chuyển trên Geargag
Các sản phẩm do Geargag fulfilled đều được dán nhãn vận chuyển từ Hoa Kỳ (Đối với địa chỉ giao hàng Hoa Kỳ và Canada) & Đức (Đối với địa chỉ giao hàng ở...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:04 PM
Quản lý tình trạng vận chuyển trên Geargag
1. Đối với các mặt hàng do Geargag fulfill Theo dõi đơn hàng sẽ được cập nhật trong bảng điều khiển All Orders. Nhấp vào đơn đặt hàng hoặc Xuất CSV để lấy ...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 10:20 PM
Cách tính phí vận chuyển với dịch vụ Geargag Shipment
Để tính phí vận chuyển tới bất cứ địa chỉ nào một cách nhanh chóng, khách hàng vui lòng truy cập địa chỉ https://seller.geargag.com/shipment/estimate hoặc h...
Mon, 1 Tháng 2, 2021 at 10:18 PM
Thông tin đối tác vận chuyển tại Geargag
Khi thực hiện gửi sản xuất hoặc yêu cầu vận chuyển tại Geargag, đơn hàng của bạn sẽ nhanh chóng được xử lý & vận chuyển bởi các đơn vị vận chuyển Quốc t...
Fri, 18 Tháng 6, 2021 at 10:52 AM