Các câu hỏi về tình trạng vận chuyển

Chính sách khi địa chỉ giao hàng sai
Nếu địa chỉ của người nhận sai, người bán sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thông thường, gói hàng được gửi trở lại địa chỉ trả hàng, chúng tôi sẽ liên hệ...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:25 PM
Chinh sách khi trạng thái giao hàng bị dừng giữa chừng
Nếu gói hàng được hãng vận chuyển đánh dấu là "Sẵn sàng" nhưng không hề di chuyển quá 30 ngày (ở Hoa Kỳ) hoặc trong 45 ngày (Toàn thế giới), có th...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:22 PM
Chính sách khi tracking Delivered nhưng Khách hàng báo không nhận được sản phẩm?
Nếu gói hàng đã được nhà vận chuyển đánh dấu là đã giao hàng, nhưng khách hàng thông báo rằng họ vẫn chưa nhận được gói hàng đó, Geargag sẽ không chi trả ch...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:20 PM
Chính sách khi hàng bị hư hại khi vận chuyển?
Nếu hàng hóa bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, hãy gửi ảnh của hàng hóa từ khách hàng của bạn với đầy đủ nhãn mác chứng minh sản phẩm sản xuất bởi Geargag...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:17 PM
Quản lý tình trạng vận chuyển trên Geargag
1. Đối với các mặt hàng do Geargag fulfill Theo dõi đơn hàng sẽ được cập nhật trong bảng điều khiển All Orders. Nhấp vào đơn đặt hàng hoặc Xuất CSV để lấy ...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 10:20 PM