Tổng quan về Đặt hàng sản xuất trên Geargag

Quy trình đặt hàng sản xuất trên Geargag
Geargag cung cấp đa dạng sản phẩm giúp bạn có thể fulfill từ sản phẩm in ấn đến sản phẩm handmade, sẵn sàng cho mọi ý tưởng bán hàng. Để gửi một yêu cầu...
Tue, 20 Tháng 7, 2021 at 3:40 PM
Hướng dẫn tạo mới 1 đơn hàng trên Geargag
Với những người bán mới bắt đầu với Geargag hoặc với những đơn hàng phát sinh với số lượng ít, Geargag cho phép bạn tạo mới đơn hàng lẻ một cách nhanh chóng...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 2:16 PM
Chỉnh sửa Label Shipping Address
Với các đơn hàng 2D sản xuất tại Mỹ bởi Geargag, bạn có thể điều chỉnh địa chỉ người gửi theo thông tin bán trên website của mình. Để làm được việc này, h...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 2:41 PM
Cách sử dụng Template thiết kế trên Geargag
Bài viết này sẽ giúp bạn tận dụng template của Geargag để thiết kế sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả. Đừng quên video hướng dẫn ở cuối bài nhé. Để tạo yê...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 5:57 PM
Lọc đơn hàng & Định nghĩa trạng thái đơn hàng trên Geargag
Khi đơn hàng được khởi tạo trên Geargag, có rất nhiều cách bạn có thể sử dụng để tổ chức, quản lý & tìm kiếm Order, dưới đây là một số định nghĩa trạng ...
Mon, 5 Tháng 7, 2021 at 6:09 PM