Tổng quan về Đặt hàng sản xuất trên Geargag

Quy trình đặt hàng sản xuất trên Geargag
Geargag cung cấp đa dạng sản phẩm giúp bạn có thể fulfill từ sản phẩm in ấn đến sản phẩm handmade, sẵn sàng cho mọi ý tưởng bán hàng. Để gửi một yêu cầu...
Wed, 5 Tháng 5, 2021 at 6:47 PM
Hướng dẫn tạo mới 1 đơn hàng trên Geargag
Với những người bán mới bắt đầu với Geargag hoặc với những đơn hàng phát sinh với số lượng ít, Geargag cho phép bạn tạo mới đơn hàng lẻ một cách nhanh chóng...
Wed, 5 Tháng 5, 2021 at 7:17 PM
Chỉnh sửa Label Shipping Address
Với các đơn hàng 2D sản xuất tại Mỹ bởi Geargag, bạn có thể điều chỉnh địa chỉ người gửi theo thông tin bán trên website của mình. Để làm được việc này, h...
Sun, 11 Tháng 4, 2021 at 11:05 PM
Cách sử dụng Template thiết kế trên Geargag
Để tạo yêu cầu sản xuất đơn hàng hiệu quả, chính xác & cho ra sản phẩm chất lượng nhất trên Geargag, đừng quên truy cập danh mục Catalog trên Geargag. ...
Sun, 11 Tháng 4, 2021 at 11:00 PM
Lọc đơn hàng & Định nghĩa trạng thái đơn hàng trên Geargag
Khi đơn hàng được khởi tạo trên Geargag, có rất nhiều cách bạn có thể sử dụng để tổ chức, quản lý & tìm kiếm Order, dưới đây là một số định nghĩa trạng ...
Mon, 12 Tháng 4, 2021 at 1:35 AM