Mẹo

Chỉnh sửa / Hủy đơn hàng
Bạn không thể hủy hoặc chỉnh sửa đơn hàng đã đặt (theo Chính sách sản xuất của Geargag), tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa các đơn hàng chưa thực hiện của mì...
Sun, 13 Tháng 9, 2020 at 7:30 PM
Hướng dẫn tạo và phản hồi Ticket trên Geargag
Trong trường hợp bạn có vấn đề liên quan đến đơn hàng cần xử lý (hàng hỏng, vỡ, tracking number update chậm, đơn chưa có tracking number,...), bạn có thể gử...
Fri, 29 Tháng 1, 2021 at 9:39 AM
Match product cho các đơn hàng
Bạn có thể Match/ Rematch đơn để tải/ thay đổi thiết kế, thông tin của đơn hàng trước khi yêu cầu sản xuất (request fulfill), với các đơn đã yêu cầu sản xuấ...
Fri, 9 Tháng 4, 2021 at 4:03 PM
Lưu ý đối với các thiết kế định dạng vector (.ai)
Với các sản phẩm in ấn, Geargag hỗ trợ các file thiết kế định dạng PNG hoặc JPG. Tuy nhiên với các sản phẩm cần khắc hoặc cắt (như Ornaments, Metal Sign,......
Thu, 22 Tháng 4, 2021 at 9:49 AM